Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

Web Design Team

Ομάδα Κατασκευής & Αναβάθμισης Ιστοσελίδων. Ψηφιακές Παροχές Internet. Ιδιαίτερα Μαθήματα Υπολογιστών Βασικού & Προχωρημένου Επιπέδου ( Core & Expert ) όλων των φορέων Ecdl , Cambridge, Acta, KeyCert. Επίσης AutoCad & Photoshop.